משרד החקלאות: קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה

שם: משרד החקלאות: קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה
תאריך הגשה: 12/09/17
לאתר הקול הקורא
תיאור כללי:

 

יעדי ענף פלחה:

-  שיפור איכות החיטה הישראלית וכושר התחרות שלה עם חיטת יבוא, קידום הידע בנושא כמות ואיכות החלבון עם דגש על אחוז גלוטן.

- טיפוח חיטה ושעורה:

       א - זנים בעלי כושר ניבה גבוה לגרעינים ולמספוא.

       ב - זנים בעלי התאמה לדרישות שוק הגרעינים והמספוא (מדדי האיכות לאפיה ולמספוא).

       ג - זנים המותאמים להתמודד עם פגעים, מזיקים, מחלות ותנאי אקלים.

- פיתוח שיטות גידול להגדלת הכנסתו של החקלאי

- פיתוח שיטות לשימור הקרקע תוך חיסכון באנרגיה

- ייעול הדישון ע"י הפחתת דשנים, שיפור שיטת בקרת הדישון, ובחינת חלופות לדשן מינראלי ע"י שימוש בזבלים אורגניים ממקורות שונים.

- הגנת הצומח

- הכנסת גידולים חדשים ומתחדשים

- הכנסת גידולי חורף אורגניים במחזור הגידולים האורגני.

- טיפוח והכנסת מיני וזני קטניות חדשים ומחודשים עם דגש על עמידות לעלקת, איכות ורמת יבול גבוהים.

- בחינת השימוש בתוצרי לוואי של גידולי שדה - להזנת בקר.

- שיפור איכות המספוא, אימות הקשר בין יבול הגרעינים ליבול המספוא, והגדלת התמורה לחקלאים.

- שמירה על רמה מקצועית גבוהה של צוותי ההדרכה וצוותי המגדלים.

- שיפור ממשק הגידול להפחתת פגיעה בסביבה.

מימון: הצעות אזוריות חד שנתיות - עד 5,000 ₪. הצעות מצומצמות בהיקף ארצי ושמשכן עד שנה - עד 20,000 ₪. הצעות מורחבות – מעל 20,000 ₪ לשנה, עד 3 שנים.

שימו לב- אנא פנו לרשות המחקר במידה ומעוניינים להגיש. נמצא בבדיקת המחלקה המשפטית

http://www.falcha.co.il/?CategoryID=320&ArticleID=1119

 

 

מקור: ישראלי
תקציב: הצעות אזוריות חד שנתיות - עד 5,000 ₪.
הצעות מצומצמות בהיקף ארצי ושמשכן עד שנה - עד 20,000 ₪.
הצעות מורחבות – מעל 20,000 ₪ לשנה, עד 3 שנים
איש קשר: Robi- 2152, roberg@trdf.technion.ac.il Iris- 1769, irisbr@trdf.technion.ac.il
תחומים: מדעי החיים ורפואה,מדעים מדויקים,מדעי החברה והרוח
סוג הקרן: הקרן אינה קרן תחרותית.
קרן ופרופילים משויכים: משרד החקלאות-MOA ,פתוח לחברי סגל הטכניון בלבד. אנא התחבר\י כדי לצפות בפרופילי המימון של הקרן (בפינה הימנית העליונה).