Celgene Award

פרופילי מימון

פתוח לחברי סגל הטכניון בלבד. אנא התחבר\י כדי לצפות בפרופילי המימון של הקרן (בפינה הימנית העליונה).


פרטי קשר:

Val Harmon via email at vharmon@jbashtin.com or phone at 734.459.3144 x220.


הקרן אינה קרן תחרותית.
אתר הבית: http://celgenehemawards.com/