Focused Ultrasound Foundation

פרופילי מימון

פתוח לחברי סגל הטכניון בלבד. אנא התחבר\י כדי לצפות בפרופילי המימון של הקרן (בפינה הימנית העליונה).


פרטי קשר:

Focused Ultrasound Foundation
1230 Cedars Court, Suite 206
Charlottesville, VA 22903
(o) 434.220.4993
(f) 434.220.4978


הקרן אינה קרן תחרותית.