משרד הפנים-מינהל התכנון-MOI

פרופילי מימון

פתוח לחברי סגל הטכניון בלבד. אנא התחבר\י כדי לצפות בפרופילי המימון של הקרן (בפינה הימנית העליונה).

תפקידי המינהל כוללים גיבוש המלצות למדיניות בתחום התכנון והבניה במדינת ישראל ומעקב אחר מימושה, סיוע והנחיה מקצועית לשר הפנים ולמוסדות התכנון, ייזום תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות, טיפול בתכניות מפורטות, טיפול בהכנת תקנות מתוקף חוק התכנון והבניה וביצוע תפקידים נוספים הנגזרים מהחוק.


פרטי קשר:

משרד הפנים-מינהל התכנון
רחוב קפלן 2
קריית הממשלה
ירושלים 91061
טלפון: 02-6701452
פקס: 02-5670617
דואר אלקטרוני: tichnun@moin.gov.il

אדר' דורון דרוקמן
מנהל האגף לפיתוח ובקרה מקצועיים, מינהל התכנון
טלפון: 02-6701550
דואר אלקטרוני: dorondr@moin.gov.il

יפית כרפסי
עוזרת מנהל האגף לפיתוח ובקרה מקצועיים, מינהל התכנון
טלפון: 02-6701550

אדר' רז עפרון
יועץ למינהל התכנון
טלפון: 02-6701550
פקס: 02-5697984

חגית גבאי
עוזרת יועץ למינהל התכנון
טלפון: 02-6701551
פקס: 02-5697985
דואר אלקטרוני: hagitg@moin.gov.il

פרטי קשר מהאתר:

http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/addresses.nsf/AddressHebrew?OpenForm&unid=46DA7E11DD7B8085422569DD004EE58C&language=heb


הקרן אינה קרן תחרותית.
אתר הבית: http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/mainmenu.nsf/OpenTopicFromMainFrame?OpenAgent&topic=6C3HBKE_2_6NHGB2A