משרד החינוך-לשכת המדען הראשי-MOE

פרופילי מימון

פתוח לחברי סגל הטכניון בלבד. אנא התחבר\י כדי לצפות בפרופילי המימון של הקרן (בפינה הימנית העליונה).

לשכת המדען הראשי של משרד החינוך תומכת במחקרי חינוך ישומיים ובסיסיים, היזומים על ידי חוקרים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות, באמצעות קרן שנתית קבועה.


פרטי קשר:

כתובת למשלוח מכתבים:
לשכת המדען הראשי
רח' דבורה הנביאה 2
ירושלים 91911

אשת קשר: רינה אוסיזון-מרכזת בכירה (בקרה ומעקב)
טלפון: 02-5602957/6
פקס: 02-5602955
דואר אלקטרוני: madanra@education.gov.il

פרטי קשר מהאתר:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scientist/Odot/ContactUs.htm


הקרן אינה קרן תחרותית.
אתר הבית: http://cms.education.gov.il/educationcms/units/scientist/odot/afkideimadan.htm