משרד האנרגיה והמים (תשתיות)

פרופילי מימון

פתוח לחברי סגל הטכניון בלבד. אנא התחבר\י כדי לצפות בפרופילי המימון של הקרן (בפינה הימנית העליונה).

המשרד מפרסם קולות קוראים לביצוע מחקרים בתחום האנרגיה ומחקרים משלימים לאלה שמתבצעים במכונים בתחום מדעי האדמה.


פרטי קשר:

כתובת: רחוב יפו 216, בניין שערי העיר
             ת"ד  36148
             ירושלים                      91360

ד"ר שלמה ולד  -    מדען ראשי  
 המדען הראשי 
מייל: shlomow@mni.gov.il 
טלפון: 02-5316127 
פקס: 02-5316017 

ד"ר יוסי ברטוב  -    מינהל מחקר מדעי האדמה  
 מינהל המחקר למדעי אדמה, מדען ראשי 
מייל: ibartov@mni.gov.il 
טלפון: 02-5316129 
פקס: 02-5316087 

ד"ר אברהם ארביב  -    מחקר ופיתוח  
 ראש אגף בכיר מו"פ 
מייל: aarbib@mni.gov.il 
טלפון: 02-5316127 
פקס: 02-5316017 

יפה אוזנה  -    יחידת חוזים והתקשרויות  
 מרכזת בכירה חוזים והתקשרויות 
מייל: yozana@mni.gov.il 
טלפון: 02-5006764 
פקס: 02-5006766 

אנשי קשר מהאתר:

http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Contacts/


הקרן אינה קרן תחרותית.
אתר הבית: http://www.mni.gov.il/mni/he-il