משרד להגנת הסביבה-MOEP

פרופילי מימון

פתוח לחברי סגל הטכניון בלבד. אנא התחבר\י כדי לצפות בפרופילי המימון של הקרן (בפינה הימנית העליונה).

תחומי הפעילות של המשרד כוללים זיהום מים ונחלים, שפכים, זיהום אויר ואיכות אויר, כלכלה וחוק, תכנון, רעש, הדברת מזיקים, פסולת מוצקה, חומרים מסוכנים
ואפידמיולוגיה. פירוט של כל נושא נמצא בקולות הקוראים שמתפרסמים מעת לעת.


פרטי קשר:

המשרד להגנת הסביבה
לשכת המדען הראשי
רח' כנפי נשרים 5, קומה 4
גבעת שאול, ירושלים
טלפון : 02-6553754 / 02-6553859

אנשי קשר:
נתניהו סיניה               מדענית ראשית                                       02-6553755             Netanyahu-s@sviva.gov.il
ברגרזון אורנה            סגנית המדען הראשי                               03-7634453             oranabe@sviva.gov.il
ברוקוביץ ערן             יועץ מדעי, עמית ממשק                           02-6553992             eranb@sviva.gov.il
זגורי משה                                                                               02-6553756             shez@sviva.gov.il
חי ויקי                        מנהלת לשכת מדען                               02-6553756             vikih@sviva.gov.il
יהושע רחלי                מרכזת בכירה מחקרים וסקרים              02-6553754             rachelye@sviva.gov.il 
מצנר אורנה              ראש תחום מידע                                     02-6495845              orna@sviva.gov.il

אנשי קשר מהאתר.


הקרן אינה קרן תחרותית.
אתר הבית: http://www.sviva.gov.il