נקודת חן

פרופילי מימון

פתוח לחברי סגל הטכניון בלבד. אנא התחבר\י כדי לצפות בפרופילי המימון של הקרן (בפינה הימנית העליונה).

מטרתה המרכזית של נקודת ח"ן היא לבנות תשתית ידע מקצועי בין-תחומי, בנושא החקלאות הנופית הרב-תפקידית, ובכך לסייע להשגת הייעוד שהוצג לעיל. נקודת ח"ן מזמינה הצעות לביצוע פרוייקטים העשויים לקדם פיתוח של חקלאות נופית-סביבתית רב-תפקידית ורווחית. נקודת ח"ן מעודדת הצעות מדיסציפלינות אקדמיות שונות (חקלאות, ביולוגיה, אקולוגיה, איכות הסביבה, קרקע ומים, כלכלה, תכנון/אדריכלות, משפטים, מדעי החברה) הן מהסקטור המדעי-ציבורי, והן מהסקטור הפרטי (למשל מתכננים, יועצים סביבתיים).


פרטי קשר:

טלפון: 02-5665107 שלוחה 330
פקס: 02-5610028

כתובת למשלוח דואר:
נקודת ח"ן
אבן גבירול 16
ירושלים 92430

 :רתאהמ רשק יטרפ

http://www.nekudat-hen.org.il/contact_us_form.asp


הקרן אינה קרן תחרותית.
אתר הבית: http://www.nekudat-hen.org.il/