החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

פרופילי מימון

פתוח לחברי סגל הטכניון בלבד. אנא התחבר\י כדי לצפות בפרופילי המימון של הקרן (בפינה הימנית העליונה).

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ (חל"י) הוקמה בשנת 2008, במטרה לרכז את התכנון והביצוע של ההגנה על מלונות ים המלח ותשתיות החוף מפני הצפה.
ייעוד החברה, תחומי פעילותה ותפקידיה:
• החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל, והחלה לפעול במחצית השנייה של שנת 2008

• החברה משמשת גוף ביצועי של הממשלה לעניין הגנות ים המלח, ומתפקידה להוציא אל הפועל את מדיניות הטיפול בבעיות כפי שמותווים על ידי צוות היגוי בראשות מנכ"ל משרד התיירות ויאושרו על ידי ממשלת ישראל.

• החברה מרכזת את הטיפול בנושא תכנון וביצוע פעולות שנועדו להיות פתרונות קצרי טווח וארוכי טווח מפני עלית מפלס המים בחוף המערבי של בריכה הידועה בשם בריכה מספר 5 של מפעלי ים המלח כפי שמאושרות על ידי הממשלה.

• החברה פועלת בשיתוף פעולה ותאום מרביים עם כלל הגופים השותפים והנוגעים לפרויקט ההגנות

• החברה מרכזת את ההתקשרות עם חברות, קבלנים, מומחים ויועצים בכפוף לשריון תקציבי ובהתאם לדיני המכרזים ונהלי החברה.

פעילות החברה:
ניהול, תכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים אשר מתבצעים בעיקר באמצעות חברות חיצוניות, יועצים, קבלני משנה – מיקור חוץ וכן הכנת תוכניות סטטוטוריות להתקדמות פרויקט הגנות ים המלח.

פרטי קשר:

כתובת החברה:
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
רחוב בית הדפוס 11 לובי 2 קומה א' גבעת שאול, ירושלים

התקשרות:
טלפון: 02-6528000 פקס: 02-6529000

כתובת למשלוח מכתבים:
ת.ד. 34553 ירושלים 91344

דוא"ל:
roeee@haganot.co.il

פרטי קשר מהאתר:

http://www.haganot.co.il/About/Contact.aspx


הקרן אינה קרן תחרותית.
אתר הבית: http://www.haganot.co.il/Bids/Notifications.aspx