משרד החקלאות-MOA

פרופילי מימון

פתוח לחברי סגל הטכניון בלבד. אנא התחבר\י כדי לצפות בפרופילי המימון של הקרן (בפינה הימנית העליונה).

לשכת המדען הראשי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
קרן המדען הראשי נועדה ליזום ולהפעיל מחקרים המיועדים להחדיר חדשנות טכנולוגית ומדעית ולהשלים פערי ידע בתחומים בעלי חשיבות לאומית הדורשים שנוי או שיפור, ובתחומים בעלי פוטנציאל ליצירת מגזרי עיסוק חדשים וכלכליים בחקלאות ובהתיישבות הכפרית. יעדי המחקר והפיתוח של הקרן מתמקדים בין היתר בהגברת היצוא החקלאי, חיסכון בכח אדם, חיסכון וייעול השימוש במים, שיפור איכות תוצרת חקלאית, פיתוח חקלאות בת-קיימא וחיזוק ההתיישבות הכפרית בפריפריה, ומציאת פתרונות לאיומים הצפויים ממשבר המזון והמשבר הכלכלי-פיננסי שהתעצמו בשנה האחרונה וכן מהמשברים המתמשכים בתחומי האנרגיה ושנויי האקלים העולמיים; כל זאת לשם הגדלת יכולת הפרנסה של חקלאי ישראל ולמען צרכני השוק החקלאי.
קביעת יעדי המו"פ המועדפים, ומיון ההצעות ההקדמיות, על פי יכולתן להתמודד עם דרישות המו"פ של יעדים אלה, מתבצעת באמצעות צוותי ההיגוי השונים.


פרטי קשר:

ספר טלפונים פנימי: http://www.agri.gov.il/he/people/default.aspx
לשכת המדען הראשי, טלפון 03-9485553/4, פקס estherm@moag.gov.il  03-9697193 , כתובת: ת.ד 6 בית דגן 50250
ד"ר יובל אשדת, מדען ראשי, טלפון 03-9485552, פקס yuvale@moag.gov.il 03-9697193
אינה שמרלין, מרכזת בכירה (ניהול קרנות מחקר), טלפון 03-9485429, פקס innas@moag.gov.il  03-9697193
אסתר פרידמן, מנהלת ענף (ועדת שיפוט), טלפון 03-9683218, פקס ester@agri.gov.il 03-9683267
גיל ולך, מנהל תחום (הנהלות ענפים), טלפון 03-9485428, פקס gilv@moag.gov.il  03-9697193
מגי ביטון, רכזת לשכה, טלפון 03-9485457, פקס magib@moag.gov.il  03-9485357
רבקה קארו, מזכירה בכירה, טלפון 03-9485554, פקס rivkak@moag.gov.il  03-9697193
מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, טלפון 03-9683226, פקס 03-9665327, כתובת דואר:  "מנהל המחקר החקלאי" ת.ד. 6 בית-דגן 50250, 
                                                                                                                           לשליחים: מנהל המחקר החקלאי, רח' המכבים, ראשון לציון, 75359
פרופ' אלישע גוטויין, סגן ראש המינהל למחקר ופיתוח, טלפון 03-9683288, פקס 03-9683622 Deputy-Director@volcani.agri.gov.il
                                                                                         
מיכל גורביץ, תכניות עבודה ותקציבי מחקר, טלפון 03-9683285, פקס 03-9683267  vkmichal@volcani.agri.gov.il
                                                                    כתובת לשליחים:  משרד החקלאות, בית דגן, הקריה החדשה, בנין ב', קומת כניסה, חדר 29


הקרן אינה קרן תחרותית.
אתר הבית: http://www.science.moag.gov.il/default.html