הקרן הלאומית למדע-ISF

פרופילי מימון

פתוח לחברי סגל הטכניון בלבד. אנא התחבר\י כדי לצפות בפרופילי המימון של הקרן (בפינה הימנית העליונה).

מטרת הקרן היא לתמוך בהצעות למחקר בסיסי בכל התחומים של המדעים המדויקים והטכנולוגיה, מדעי החיים והרפואה, ומדעי הרוח והחברה, הראויות למענקי מחקר, על בסיס האיכות המדעית וללא קשר להשתייכות המוסדית. רשימת התחומים מתפרסמת בנוהל הקרן המופיע באתר האינטרנט של הקרן.

על פי הנחיות הקרן, רשאים להגיש בקשות חוקרים בארץ בעלי תואר שלישי או MD - באמצעות הרשות למחקר ולפיתוח של מוסדם, או באמצעות גוף מוסדי מקביל, שיש להם הרשאה, יכולת והאמצעים הנחוצים להוביל מחקר מדעי באופן עצמאי לאורך כל תקופת המענק.
ברצונינו להבהיר כי מבחינת הקרן אם חוקר אינו יכול להגיש בקשה עצמאית הוא אינו רשאי להגיש כלל

 

 


פרטי קשר:

הקרן הלאומית למדע
כיכר אלברט איינשטיין, רח' ז'בוטינסקי 43, ת.ד. 4040
ירושלים 91040
טלפון: 02-5885400
פקס: 02-5635782
דואר אלקטרוני: israkeren@isf.org.il

 


הקרן הינה קרן תחרותית.
אתר הבית: http://www.isf.org.il/