משרד הבריאות-MOH

פרופילי מימון

פתוח לחברי סגל הטכניון בלבד. אנא התחבר\י כדי לצפות בפרופילי המימון של הקרן (בפינה הימנית העליונה).

במטרה לתמוך ולקדם את המחקר הרפואי והביו-רפואי בארץ, מעניקה קרן המחקר בלשכת המדען הראשי של משרד הבריאות מענקים למחקרים, לחקרי היתכנות, מלגות השתלמות ומלגות לרופאים חוקרים. לשם כך, מפרסמת קרן המחקר  הראשי "קול קורא" להגשת בקשות למענקים אלה. במענה לקול הקורא יתקבלו לשיפוט והערכה בקשות למימון מחקרים שלהם זיקה למחלות ולבריאות (Health- and Disease-related) וכאלה המתייחסים להבנת האטיולוגיה, המהלך ודרכי הטיפול במחלות. וועדות השיפוט לא ימליצו לממן ניסויים קליניים (פאזה I והלאה), מחקרים בעלי אופי בסיסי בעליל או מחקרים שבהם היישום המסחרי נראה לעין והשופטים רואים אפשרות לתמיכה מחברות מסחריות.


פרטי קשר:

לשקת המדען הראשי, טל' 02-5681208, דואר אלקטרוני ariela.benharush@moh.health.gov.il
קרן המחקר, לשכת המדען, בן טבאי 2, ירושלים 91010, פקס 02-6725833
ד"ר בני לשם, מנהל מינהל המחקר הרפואי, טל' 02-5082161, דואר אלקטרוני benny.leshem@moh.health.gov.il
רחל פומרנץ, מנהלת ענף מענקי מחקר, 02-5082155, דואר אלקטרוני rachel.pomeran@moh.health.gov.il
חגית אשן, רכזת נושא מענקי מחקר, 02-5082158, דואר אלקטרוני hagith.ashen@moh.health.gov.il
לאה גאולה, רכזת בכירה מידע ומחשוב, 02-5082156, דואר אלקטרוני leah.geula@moh.health.gov.il


הקרן הינה קרן תחרותית.
אתר הבית: http://www.health.gov.il/research-fund