נהלים

הדפסה

קישורים מהירים:  תקציבי מחקר  | אישורים תקציביים  | תקורה  | הנהלת חשבונות  | שכר  | כללי  |טפסים

 

 

1.  תקציבי מחקר: 

מספר נוהל מספר נוהל
משנה
  שם הנוהל שם טופס תאריך עדכון
1.2     חשבון עתודות   26.05.11
  1.2.1   יעוצים   18.08.02
1.3     נוהל החזרים - חוזר מנל"מ   26.12.04
  1.3.1   הבהרות לנוהל החזרים   08.11.11
  1.3.2      טופס בקשה לשימוש בכספי החזרים 01.10.15
  1.3.3      מכתב לחוקר על סגירת מחקר והעברת יתרה לתקציב החזרים 10.09.06
1.5     מענקים במימון פנים    
  1.5.1   נוהל שימוש בכספי קרנות פנים: מנל"מ,קתדראות CDC,מרצה ע"ש,קרן הנשיא
  01.01.14
  1.5.2   נוהל שימוש בקרנות פנים: קרן עידוד   12.07.11
1.6     פתיחת תקציבי מרכזי מחקר ומעבדות   20.11.07
  1.6.1      טופס חיוב עבודות מעבדה - דוגמא 25.03.07
  1.6.2      טופס הצעת מחיר לביצוע עבודת מעבדה לגורמי חוץ-דוגמא 25.03.07
  1.6.3      טופס בקשה להוצאת חשבונית מס 25.03.07
  1.6.4      טופס פתיחת לקוח 25.03.07
  1.6.5      New SAP Customer Entry Form 25.03.07
1.7          
  1.7.1   חברי סגל הפורשים לגמלאות   26.05.11
1.9     ניהול תקציבי במחקר המשותף למספר חוקרים   23.10.06
1.10     הקבלה (matching) במימון בהצעות מחקר   14.03.12

   לתחילת הדף

 

2.  אישורים תקציביים: 

מספר נוהל מספר נוהל משנה   שם הנוהל שם טופס תאריך עדכון
2.1     נסיעה לחו"ל בתפקיד   30.09.14
  2.1.2     טופס בקשה לנסיעה לחו"ל 28.03.16
  2.1.2.1      Travel Request-ENG  
  2.1.3     טופס בקשה לתשלום מוקדם של דמי הרשמה לכנס
12.11.13
  2.1.4      טופס דיווח על הוצאות נסיעה לחו"ל
12.07.09
  2.1.5      תקרות מס הכנסה המוכרות לנסיעות לחו"ל
20.01.13
   2.1.6    חבילת גלישה במהלך נסיעה לחו"ל-חוזר מנל"מ   06.07.15
  2.1.6.1      טופס בקשה להחזר חבילת גלישה בנסיעה לחו"ל 06.07.15 
2.2     השתלמות בארץ ע"ח תקציבים המנוהלים ברשות המחקר-חוזר מנל"מ   11.01.01
2.3      כנסים בארץ   23.12.09
  2.4.1   אירוע לגיבוש צוות המחקר   17.08.17
2.5      אורחים אקדמיים, משתלמים פוסטדוקטורנטים וסטודנטים מחו"ל   19.12.13
  2.5.1   תקנון משתלמים לבתר-דוקטורנט-חוזר לשכת הסגל   15.01.02
  2.5.1.1      טופס הזמנה להשתלמות בתר דוקטורנט
25.12.08
  2.5.1.2      טופס שינוי תקציב משתלם  פוסט דוקטורנט 21.12.09
  2.5.2    נהלי מחקר לגבי אורחים אקדמיים-הנחיות המנל"מ והמנל"א  
09.09.12
  2.5.2.1     טופס הזמנת אורח לזמן קצר 08.04.11
  2.5.2.2     אירוח - הזמנת חדרי לינה 02.04.08
  2.5.3   הנחיות לגבי הוצאות בגין סטודנטים   13.01.11
  2.5.3.1     טופס בקשה לתשלום מנות השתלמות לסטודנטים מחו"ל (בי"ס לימודי מוסמכים) 19.10.09
  2.5.3.2     טופס תשלום לסטודנט אורח התנסות במחקר (המרכז לקשרי חוץ אקדמיים בטכניון) 01.05.12
  2.5.3.3     טופס תשלום לסטודנט אורח TECHNI MISTI (המרכז לקשרי חוץ אקדמיים בטכניון) 01.04.12
2.7     החזר הוצאות למשתלמים   07.10.08
  2.7.1     טופס החזר הוצאות למשתלם 09.01.07
  2.7.2     טופס החזר הוצאות נסיעה למשתלם 09.01.07
2.8     רכישת ציוד, ריהוט ועבודות אב"ת מתקציבים המנוהלים ברשות המחקר   25.03.10
  2.8.1     טופס רישום ציוד 23.04.06
  2.8.2   החזר בגין רכישת מחשבים ניידים בחו"ל-חוזר רכש   05.02.15
  2.8.3   מדיניות רישום פחת-נוהל טכניון 03-0201   10.08.17
 2.9      רכישת ציוד מיחשוב    
  2.9.1    נוהל רכישת טאבלטים   24.02.16
  2.9.2    נוהל רכישת טלפונים ניידים   24.02.16
2.10     רכישת מצלמות דיגיטליות   23.04.06
2.12     הוצאות תקשורת ותקשוב    
  2.12.3   מערכת ADSL    
  2.12.3.1     טופס שירות ADSL
01.01.17
  2.12.3.2   ביצוע שינויים במנוי ADSL   25.04.13
  2.12.4   שירותי Webbing בחו"ל   21.11.12
2.15     הוצאות שאינן מאושרות מתקציבי רשות המחקר   08.08.07
  2.15.1    Unauthorized Expenses - ENG    08.08.07

 לתחילת הדף 

 

 

3.  תקורה:                                                                                                                                  

מספר נוהל מספר נוהל משנה   שם הנוהל שם טופס תאריך עדכון
3.1     תקורה 19%-למחקרים שתאריך ההתחלה עד 31.8.16-חוזר מנל"מ   26.05.03
  3.1.1   הבהרות לחוזר מנל"מ אודות העלאת התקורה ל-19%   08.11.11
3.2     עדכון מדיניות התקורה החל מ- 1.9.16-חוזר מנל"מ   24.08.16
  3.2.1   טבלת תקורות מממנים-נספח לנוהל תקורה החל מ- 1.9.16   24.08.16
3.3     חלוקת תקורה לפקולטה/מרכז במחקרים משותפים   23.10.06
3.4     תקורת מנל"מ ממחקרי חברי סגל חדשים - חוזר מנהל המוסד   22.01.07
  3.4.1   הנחיות תקורת מנל"מ לחוקרים חדשים   27.02.07
3.5     נוהל העברת כספים וחיוב תקורה-פרופ' אמריטוס    17.11.14

  לתחילת הדף

 

4.  הנהלת חשבונות וגבייה: 

מספר נוהל מספר נוהל משנה   שם הנוהל שם טופס תאריך עדכון
4.1     נוהל החזרי הוצאות וקופות

01.03.14
  4.1.1     טופס בקשה להחזר הוצאות 01.05.14
  4.1.2     טופס החזר הוצאות אירוח 01.05.14
  4.1.3     טופס בקשה להחזר הוצאות בגין סרטי צילום ופיתוח תמונות 18.05.06
  4.1.4     טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעות/חניות 01.05.14
  4.1.5     הבהרות לנוהל קופה קטנה והחזרי הוצאות 06.04.11
4.2     מיסוי הוצאות בתקציבים המנוהלים ברשות המחקר   17.01.08
4.3     מע"מ במחקרים במימון חוץ ובתקציבי רשות המחקר   11.05.06
4.7     הסכם רכש שירותים לקבלנים/יועצים   30.10.12
  4.7.1   הסכם רכש שירותים לקבלנים/יועצים-אנגלית   30.10.12
4.8     תשלום לספקים באמצעות כרטיס אשראי ע"ש מוסד הטכניון   10.11.16
4.9     תשלום לספקי חו"ל   20.03.12
4.10     חוק חובת המכרזים-מקרים גבוליים   24.11.10
  4.10.1   קבלת טובין-חוזר מנכ"ל   22.05.06

  לתחילת הדף

 

 

 5.  שכר:   

מספר נוהל מספר נוהל משנה   שם הנוהל שם טופס תאריך עדכון
5.1     תוספת שכר במחקר לחברי סגל

 
  5.1.1   טבלת זכאות לתוספות שכר לחוקרים ראשיים בגין מחקר לפי כללי ות"ת   11.11.10
  5.1.3   תוספת שכר בתקופת קיץ   15.03.09
  5.1.4     טופס בקשת החוקר לתוספת קיץ 15.03.09
5.3     חשבון העסקה חד פעמי   21.12.09
  5.3.1     טופס העסקה חד פעמי 19.05.11
5.4     החזר הוצאות נסיעה לחברי סגל ועובדים   13.08.08
  5.4.1     דו"ח הוצאות נסיעה ברכב פרטי ואש"ל 23.12.09
  5.4.2    טבלת מרחקי דרך
  13.08.08

  לתחילת הדף

 

 6.   כללי: 

מספר נוהל מספר נוהל משנה   שם הנוהל שם טופס תאריך עדכון
6.1     חובת ביטוח בביצוע ניסויים בבני אדם   13.11.14
6.2     חוזר אתיקה במחקרים במדעי ההתנהגות   10.03.14
6.3     ועדות אתיקה
  23.04.16
6.4     תקנות הסדרת מחקר במחוללי מחלות   19.01.17
           

 לתחילת הדף 

 

 

 טפסים:

מספר טופס שם הטופס קישור

1.3.2

טופס בקשה לשימוש בכספי   החזרים

PDF

WORD

1.3.3

מכתב לחוקר על סגירת   מחקר והעברת יתרה לתקציב החזרים

PDF

WORD

1.6.1

טופס חיוב עבודות מעבדה   – דוגמא

PDF

XLS

1.6.2

טופס הצעת מחיר לביצוע   עבודת מעבדה לגורמי חוץ-דוגמא

PDF

WORD

1.6.3

 טופס בקשה להוצאת חשבונית מס

PD

WORD 

1.6.4 

 טופס פתיחת לקוח

PDF 

WORD 

1.6.5 

 New SAP Customer Entry Form

PDF 

WORD 

2.1.2

טופס בקשה לנסיעה   לחו"ל

PDF

WORD

2.1.2.1

Travel Request-ENG

PDF

WORD

2.1.3

טופס בקשה לתשלום מוקדם של דמי הרשמה לכנס

PDF

WORD

2.1.4

טופס דיווח על הוצאות   נסיעה לחו"ל

PDF

WORD

2.1.6.1

טופס בקשה להחזר חבילת גלישה בנסיעה לחו"ל

PDF

WORD

2.5.1.1

טופס הזמנה להשתלמות בתר   דוקטורנט

PDF

WORD

2.5.1.2 

 טופס שינוי תקציב משתלם פוסט דוקטורנט

PDF 

WORD 

2.5.2.1

טופס הזמנת אורח לזמן   קצר

PDF

WORD

2.5.2.2

אירוח - הזמנת חדרי לינה  

PDF

WORD

2.5.3.1

טופס בקשה לתשלום מנות   מילגה לסטודנטים מחו"ל (מוסמכים)

PDF

WORD

2.5.3.2

טופס תשלום לסטודנט אורח   התנסות במחקר (קשרי חוץ)

PDF

WORD

2.5.3.3

טופס תשלום לסטודנט אורחTECHNI   MISTI ) קשרי חוץ)

PDF

WORD

2.7.1

טופס החזר הוצאות למשתלם

PDF

WORD

2.7.2

דוח הוצאות נסיעה משתלם

PDF

WORD

2.8.1

טופס רישום ציוד

PDF

WORD

2.12.3.1

טופס שירות   ADSL י

PDF

WORD

4.1.1

טופס בקשה להחזר הוצאות

PDF

WORD

4.1.2

טופס החזר הוצאות אירוח

PDF

WORD

4.1.3

טופס בקשה להחזר הוצאות   בגין סרטי צילום ופיתוח תמונות

PDF

WORD

4.1.4

טופס בקשה להחזר הוצאות   נסיעות/חניות

PDF

WORD

4.7

הסכם רכש שירותים   לקבלנים/יועצים

PDF

WORD

4.7.1

הסכם רכש שירותים לקבלנים/יועצים-אנגלית

PDF

WORD

5.1.4

טופס בקשת החוקר לתוספת   קיץ

PDF

WORD

5.3.1

טופס העסקה חד פעמי

PDF

WORD

5.4.1

דו"ח הוצאות נסיעה   ברכב פרטי ואש"ל

PDF

WORD

 לתחילת הדף