אודות רשות המחקר

הדפסה

יעוד

היעוד המרכזי של רשות המחקר בקידום והסדרת פעילויות המחקר בטכניון על ידי העמדת מירב האמצעים הדרושים לחוקר לשם ביצוע מחקריו במסגרת הפעילות המחקרית בטכניון על פי מדיניות המו"פ של המשנה לנשיא למחקר

  האמצעים:

  • חיפוש מקורות מימון למחקרים
  • קישור חוקרים עם מקורות מימון
  • קשר עם גופי מימון בארץ ובחו"ל לפני ובמשך תהליך הגשת הצעות מחקר עד לסיום תהליך ההערכה
  • ניהול מו"מ על חוזי מחקר עם גופים מממנים בארץ ובחו"ל
  • ניהול התקציבים של המענקים שבמימון חוץ ופנים של חוקרי הטכניון
  • הכנה והגשת הדוחות הכספיים והחשבוניות לגופים המממנים
  • פיקוח על הגשת הדוחות המדעיים עפ"י נהלי הגופים המממנים
  • פיקוח על עמידה בסטנדרטים של נהלי מוסד הטכניון ושל הגופים המממנים
  • ניהול מאגר מידע על הפעילות המחקרית שבמימון חוץ המתבצעת בטכניון.

 

רשות המחקר - מבנה ארגונימדריך לחבר הסגל בטכניון