ברוכים הבאים למוסד הטכניון למחקר ולפיתוח בע''מ

מוסד הטכניון למחקר ולפיתוח בע"מ, חברת בת של הטכניון - מכון למחקר טכנולוגי 
מהווה מאז הקמתו בשנת 1952 חלון ייחודי לידע וליכולות המדעיות והטכנולוגיות
המתקדמות של הטכניון, ומגשר בין המחקר והידע האקדמי לקהילה העסקית והתעשיה.  

קולות קוראים

14/05/15
תחום: אנרגיה וסביבה

שם הקרן:

משרד המדע-MOST

MOST-BMBF: German-Israeli Water Technology Cooperation Program Call for Proposals

לפרטים נוספים
15/05/15
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Friedreich's Ataxia Research Alliance (FARA)

Friedreich's Ataxia Research Alliance (FARA): Phillip Bennett and Kyle Bryant Translational Research Award - LOI

לפרטים נוספים
15/05/15
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Friedreich's Ataxia Research Alliance (FARA)

Friedreich's Ataxia Research Alliance (FARA): Bronya J. Keats Award for International Collaboration - LOI

לפרטים נוספים
15/05/15
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Myositis Association: Fellowships & Research Grants

לפרטים נוספים
15/05/15
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

National Niemann-Pick Disease Foundation (NNPDF)

National Niemann-Pick Disease Foundation: Peter G. Pentchev Early Career Research Fellowship

לפרטים נוספים
15/05/15
תחום: מדעים מדויקים,מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

NOAA: Fisheries International Cooperation and Assistance Program

לפרטים נוספים
18/05/15
תחום: מדעי החברה והרוח,מדעים מדויקים

שם הקרן:

Intelligence Advanced Research Projects Activity - IARPA

IARPA: Standoff Illuminator for Measuring Absorbance and Reflectance Infrared Light Signatures (SILMARILS)

לפרטים נוספים
19/05/15
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

National Institute of Health - NIH

Specialized Programs of Research Excellence (SPOREs) in Human Cancers for Years 2015 and 2016 (P50)

לפרטים נוספים
19/05/15
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA

DARPA: Technologies for Host Resilience (THoR) – infections in animal populations

לפרטים נוספים
19/05/15
תחום: מדעים מדויקים,מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

U.S. Department of Homeland Security - DHS

DHS/S&TD: Chemical and Biological Defense BAA – citrus tree thermotherapy

לפרטים נוספים
19/05/15
תחום: כל התחומים,אנרגיה וסביבה,מדעי החברה והרוח,מדעים מדויקים,מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

משרד החקלאות-MOA

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לשכת המדען הראשי: קול קורא לשנת 2016

לפרטים נוספים
20/05/15
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

American Association for Cancer Research - AACR

American Association for Cancer Research (AACR): Distinguished Lecture on the Science of Cancer Health Disparities

לפרטים נוספים
קולות קוראים נוספים