ברוכים הבאים למוסד הטכניון למחקר ולפיתוח בע''מ

מוסד הטכניון למחקר ולפיתוח בע"מ, חברת בת של הטכניון - מכון למחקר טכנולוגי 
מהווה מאז הקמתו בשנת 1952 חלון ייחודי לידע וליכולות המדעיות והטכנולוגיות
המתקדמות של הטכניון, ומגשר בין המחקר והידע האקדמי לקהילה העסקית והתעשיה.  

קולות קוראים

10/09/15
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Congressionally Directed Medical Research Programs - CDMRP

CDMRP: Medical Simulation and Information Sciences Research Program - Adaptive Tutor Using Methodologies for Neuroplasticity

לפרטים נוספים
10/09/15
תחום: אנרגיה וסביבה,מדעים מדויקים,מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Keren Kayemeth LeIsrael - Jewish National Fund (KKL-JNF)

קרן קיימת לישראל (קק"ל): ענף היער - הצעות מחקר הקדמיות

לפרטים נוספים
10/09/15
תחום: אנרגיה וסביבה,מדעי החיים ורפואה,מדעים מדויקים

שם הקרן:

Ministry of Agriculture: Call for Proposals Aquaculture Sector Management

לפרטים נוספים
11/09/15
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Thrasher Research Fund

Thrasher Research Funds: Early Career Awards – in children’s health

לפרטים נוספים
11/09/15
תחום: אנרגיה וסביבה,מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

University of Southern California (USC)

University of Southern California (USC): The Tyler Prize for Environmental and Medical Achievement

לפרטים נוספים
14/09/15
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Center for Orphan Disease Research & Therapy

Orphan Disease Center: Pilot Grants - Pre-application

לפרטים נוספים
14/09/15
תחום: מדעי החברה והרוח,מדעים מדויקים

שם הקרן:

Intelligence Advanced Research Projects Activity - IARPA

IARPA: Cyber-attack Automated Unconventional Sensor Environment (CAUSE) Program

לפרטים נוספים
14/09/15
תחום: מדעי החברה והרוח

שם הקרן:

Russell Sage Foundation

Russell Sage Foundation: Project Awards in Basic Social Science - letter of inquiry

לפרטים נוספים
15/09/15
תחום: מדעי החברה והרוח,מדעים מדויקים

שם הקרן:

OCLC Research

OCLC/ALISE: Library & Information Science Research Grant Program (LISRGP)

לפרטים נוספים
15/09/15
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

EGL Charitable Foundation

EGL Charitable Foundation: The Gruss Lipper Postdoctoral Fellowship Program - in biosciences

לפרטים נוספים
15/09/15
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

International Team for Implantology - ITI

International Team for Implantology: André Schroeder Research Prize in implant dentistry and oral tissue regeneration

לפרטים נוספים
15/09/15
תחום: אנרגיה וסביבה

שם הקרן:

Water Research Foundation

Water Research Foundation: Developing Water Use Metrics and Class Characterization for Categories in the Commercial, Industrial and Institutional Sectors

לפרטים נוספים
קולות קוראים נוספים