ברוכים הבאים למוסד הטכניון למחקר ולפיתוח בע''מ

מוסד הטכניון למחקר ולפיתוח בע"מ, חברת בת של הטכניון - מכון למחקר טכנולוגי 
מהווה מאז הקמתו בשנת 1952 חלון ייחודי לידע וליכולות המדעיות והטכנולוגיות
המתקדמות של הטכניון, ומגשר בין המחקר והידע האקדמי לקהילה העסקית והתעשיה.  

קולות קוראים

15/05/16
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Friedreich's Ataxia Research Alliance (FARA)

Friedreich's Ataxia Research Alliance (FARA): = LOI

לפרטים נוספים
15/05/16
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Myositis Association

Myositis Association: Fellowships & Research Grants-LOI

לפרטים נוספים
15/05/16
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

פרס ע"ש מייסדי טבע

לפרטים נוספים
15/05/16
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

National Niemann-Pick Disease Foundation (NNPDF)

National Niemann-Pick Disease Foundation: Peter G. Pentchev Early Career Research Fellowship

לפרטים נוספים
15/05/16
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Shwachman-Diamond Syndrome Foundation (SDSF

Shwachman-Diamond Syndrome Foundation (SDSF): Research Grant Program

לפרטים נוספים
15/05/16
תחום: מדעים מדויקים,מדעי החיים ורפואה,אנרגיה וסביבה

שם הקרן:

משרד המדע-MOST

משרד המדע: הקרן למחקר מדעי יישומי והנדסי קול קורא להצעות מחקר בנושא: ננו-טכנולוגיה - בטיחות, בריאות האדם ואיכות הסביבה

לפרטים נוספים
15/05/16
תחום: אנרגיה וסביבה,מדעי החברה והרוח,מדעים מדויקים

שם הקרן:

North Atlantic Treaty Organization-NATO

NATO: Science for Peace and Security Programme (SPS)

לפרטים נוספים
15/05/16
תחום: מדעי החברה והרוח,מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Maccabi Institute for Health Services Research

מכבי שירותי בריאות- הרופא הראשי: קול קורא להגשת הצעות מחקר - הצעות הקדמיות

לפרטים נוספים
15/05/16
תחום: מדעי החברה והרוח

שם הקרן:

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

האקדמיה הלאומית למדעים, היוזמה למחקר יישומי בחינוך: קול קורא למיפוי מאגרי מידע בתחום החינוך-הצעות מקדמיות

לפרטים נוספים
15/05/16
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Fetal Health Foundation

Fetal Health Foundation: Brianna Memorial Research Grant for Lung Birth Defects

לפרטים נוספים
16/05/16
תחום: מדעים מדויקים

שם הקרן:

Semiconductor Research Corporation - SRC

Semiconductor Research Corporation: System Level Design – White papers

לפרטים נוספים
18/05/16
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Michael J. Fox Foundation

Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research: Multiple opportunities – Pre-proposals

לפרטים נוספים
קולות קוראים נוספים