ברוכים הבאים למוסד הטכניון למחקר ולפיתוח בע''מ

מוסד הטכניון למחקר ולפיתוח בע"מ, חברת בת של הטכניון - מכון למחקר טכנולוגי 
מהווה מאז הקמתו בשנת 1952 חלון ייחודי לידע וליכולות המדעיות והטכנולוגיות
המתקדמות של הטכניון, ומגשר בין המחקר והידע האקדמי לקהילה העסקית והתעשיה.  

קולות קוראים

03/04/17
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Alpha-1 Foundation

Alpha-1 Foundation: Gordon L. Snider Scholar Award

לפרטים נוספים
03/04/17
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Cancer Research Institute - CRI

Cancer Research Institute: CRI Irvington Postdoctoral Fellowship

לפרטים נוספים
03/04/17
תחום: מדעי החברה והרוח

שם הקרן:

IBM Center for The Business of Government

IBM Center for The Business of Government: Research Report Stipends - in business

לפרטים נוספים
03/04/17
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Action for A-T

Action for A-T: Ataxia Telangiectasia Research Grant

לפרטים נוספים
04/04/17
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

TESS Research Foundation

TESS Research Foundation: Treatment / Cure for SLC13A5 Deficiency (Epilepsy)

לפרטים נוספים
05/04/17
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

National MS Society - NMSS

National MS Society (NMSS): Barancik Prize for Innovation in MS ResearchNational MS Society (NMSS): Pilot research grants

לפרטים נוספים
06/04/17
תחום: אנרגיה וסביבה,מדעי החיים ורפואה,מדעים מדויקים

שם הקרן:

המועצה הבריטית

British Council and UK Science and Innovation Network: The UK-Israel “Synergy” Call For Symposia in Nanoscience, Neuroscience, AgriScience, Water Science, Cyber and Antimicrobial Resistance

לפרטים נוספים
06/04/17
תחום: כל התחומים,אנרגיה וסביבה,מדעי החיים ורפואה,מדעי החברה והרוח,מדעים מדויקים

שם הקרן:

MIFAL HAPAIS

מפעל הפיס: פרס מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו

לפרטים נוספים
06/04/17
תחום: מדעי החברה והרוח

שם הקרן:

עיריית חולון והמכון לשלטון מקומי של אוניברסיטת ת"א: פרס עיריית חולון למחקרים בנושא שלטון מקומי

לפרטים נוספים
07/04/17
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

ALS Association

ALS Association: Biomarker Development/Validation: 2017 Request for Applications – LOI

לפרטים נוספים
10/04/17
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Cystinosis Research Foundation - CRF

Cystinosis Research Foundation: Research Grants and Postdoc Fellowships

לפרטים נוספים
12/04/17
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Citizens United for Research in Epilepsy - CURE

CURE Epilepsy

לפרטים נוספים
קולות קוראים נוספים