ברוכים הבאים למוסד הטכניון למחקר ולפיתוח בע''מ

מוסד הטכניון למחקר ולפיתוח בע"מ, חברת בת של הטכניון - מכון למחקר טכנולוגי 
מהווה מאז הקמתו בשנת 1952 חלון ייחודי לידע וליכולות המדעיות והטכנולוגיות
המתקדמות של הטכניון, ומגשר בין המחקר והידע האקדמי לקהילה העסקית והתעשיה.  

קולות קוראים

10/07/16
תחום: מדעי החברה והרוח

שם הקרן:

הקרן הלאומית למדע-ISF

הקרן הלאומית למדע: התכנית לסיוע בהוצאה לאור של ספרים במדעי הרוח, תכנית לפוסט דוקטורנטים במדעי החברה

לפרטים נוספים
13/07/16
תחום: אנרגיה וסביבה,מדעי החיים ורפואה,מדעים מדויקים

שם הקרן:

משרד החקלאות-MOA

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לשכת המדען הראשי: קול קורא למחקרים ייחודים שנת 2016

לפרטים נוספים
13/07/16
תחום: אנרגיה וסביבה

שם הקרן:

Water Research Foundation

Water Research Foundation

לפרטים נוספים
13/07/16
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Morris Animal Foundation

Morris Animal Foundation: Large Animal Studies

לפרטים נוספים
13/07/16
תחום: מדעי החיים ורפואה,מדעים מדויקים

שם הקרן:

הקרן הדו-לאומית למחקר חקלאי - BARD

BARD - U.S. Israel Binational Agricultural R&D: NIFA-BARD Cooperation – Foundational Program

לפרטים נוספים
14/07/16
תחום: מדעי החיים ורפואה,מדעים מדויקים,מדעי החברה והרוח

שם הקרן:

הקרן הדו-לאומית למחקר חקלאי - BARD

BARD - U.S. Israel Binational Agricultural R&D: NIFA-BARD Cooperation – Foundational Program

לפרטים נוספים
14/07/16
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Komen Foundation

Komen Breast Cancer Foundation: Grants and Fellowships - Pre-Application

לפרטים נוספים
14/07/16
תחום: מדעי החיים ורפואה,מדעים מדויקים

שם הקרן:

הקרן הדו-לאומית למחקר חקלאי - BARD

BARD - U.S. Israel Binational Agricultural R&D: NIFA-BARD Cooperation – Sustainable Bioenergy and Bioproducts - LOI

לפרטים נוספים
15/07/16
תחום: אנרגיה וסביבה

שם הקרן:

Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals: Innovation Grants (pre- applications)

לפרטים נוספים
15/07/16
תחום: מדעי החיים ורפואה

שם הקרן:

Friedreich's Ataxia Research Alliance (FARA)

Friedreich's Ataxia Research Alliance (FARA): Research Grants = LOI

לפרטים נוספים
15/07/16
תחום:

שם הקרן:

Glaucoma Research Foundation - GRF

Glaucoma Research Foundation: Shaffer Grant - Preliminary Research Proposal

לפרטים נוספים
15/07/16
תחום: מדעים מדויקים

שם הקרן:

Semiconductor Research Corporation - SRC

Semiconductor Research Corporation: Analog/Mixed-Signal Circuits, Systems and Devices + TxACE – White papers

לפרטים נוספים
קולות קוראים נוספים